Agrupación Aires Mallorquines des Pont d'Inca, Coros y danzas de Mallorca